Page 32 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 32

dokument » Soldatutrustning
Kapittel 4: Juristenes vurderinger
Første gang Forsvarets forum tok kontakt med FLO med spørsmål om bruken av EØS- avtalen artikkel 123 for flere av hasteinnkjø- pene, avviste FLO at anskaffelsene var i strid med loven. Forsvarets forum sendte derfor listene over plagg og utstyr til to av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser. Advokat Marianne Dragsten, som blant annet har sittet i Klagenemnda for offentlige anskaf- felser (Kofa), konkluderte annerledes.
– Noe er ulovlig, mener jeg, og min person- lige mening er at det er mange argumenter mot bruk av artikkel 123 i et slikt tilfelle.
Hun tar forbehold om at saken ikke er prøvd i retten.
På listen over hasteinnkjøp står blant annet 21 ulike knapper. De har kostet 184 233 kroner. Noen av dem brukes på kontoruniformer, mens halvparten er forgylte avdelingsknapper som bæres på Hærens to mørke uniformer. Den ene skal brukes ved audiens hos kongen eller som gallaantrekk på ball. Den andre skal brukes der det sivile antrekket er smoking. Dragsten mener at det er rom for å stille spørsmål ved nødven- digheten av å anskaffe disse knappene med begrunnelse i EØS-avtalen artikkel 123.
– Det skal litt til for at man kan si at det er uunnværlig for forsvarsformål hvis det er mer sånne pynteknapper, sier hun.
På oversikten fra FLO står det også listet opp artikler som Forsvarets forum tidligere har
omtalt: Varme sokker til soldater i felt, vanter i ull og votter i ullfrotté. Dette er plagg som sann- synligvis er mer realistiske å anse som uunn- værlig, mener Dragsten. Likevel sier hun at det kan være brudd på reglene å kjøpe inn utstyret gjennom EØS-avtalen artikkel 123, dersom det skyldes dårlig planlegging.
– Her virker det jo som om at årsaken til at de bruker det, er at det egentlig ikke er nødvendig å treffe disse tiltakene, men at de er for sent ute med å fornye rammeavtalene de hadde fra før. Og da tenker jeg i utgangspunktet at det skal litt til for at man skal kunne bruke artikkel 123, men det er vanskelig for meg å si helt bastant at det ikke er mulig.
    32 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   30   31   32   33   34