Page 92 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 92

 ØVELSE: Vertslandstøttekonseptet handler om å ta imot allierte styrker på best mulig måte både under øvelser og ved kriser og krig. Her kjører nederlandske styrker pansrede BV206 i land fra et landgangsfartøy under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD
60iuka med covid-19
 De fleste pasientene ved det norskledede feltsykehuset i Kabul er rammet av covid-19.
– Vi rekrutterte personell som skulle jobbe med traumeskader. Covid-19-situasjonen gjør at vi har andre oppgaver enn det som var tanken, forteller styrkesjefen, major Therese Killi Han- sen, på telefon fra Afghanistan.
Multinasjonalt. Siden 1. april har Norge ledet og stilt med medisinsk personell ved det multina- sjonale Role 2-feltsykehuset ved Hamid Karzai International Airport Kabul. Sykehuset er en del av Natos Resolute Support Mission.
Leiren var den første som ble rammet av covid-19 i Afghanistan, og feltsykehuset var også det første militære sykehuset som mottok alvorlig syke covid-19-pasienter som krevde intensiv-behandling.
I snitt behandler sykehuset 60 pasienter i uka. Omtrent 500 pasienter fått behandling på sykehuset siden Norge overtok ledelsen. De aller fleste er covid-19-pasienter, men det har også vært tilfeller som skuddskader, armbrudd og blindtarmbetennelser.
Akuttsykehus. Feltsykehuset har også et fysiote- rapitilbud og tannlege. Under koronaepidemien tar det bare imot akutte tilfeller, for å unngå smitte.
Sykehuset var amerikanskledet før Norge tok over.
– Amerikanerne hadde forberedt seg godt på covid-19 før vi kom, og da vi tok over, forberedte vi oss også på dette. Vi har derfor gjort oss noen gode erfaringer som andre sykehus nå drar nytte av, sier Hansen.
Ti land i team. På sykehuset jobber personell fra ti land i team på tvers av nasjonaliteter.
– På en vakt kan du for eksempel jobbe sammen med en nordmann, en australier og en rumener. Det positive med å jobbe sammen med folk fra mange land er erfaringsutveksling med materiell, prosedyrer og kultur. Det er utrolig artig å se hvor godt personer med ulike nasjonaliteter samarbeider. Alle ønsker å gjøre det beste for pasientene, og selv om det er lange
arbeidsdager, er de topp motiverte, forteller Hansen entusiastisk.
– Det er utfordrende å lede et multinasjonalt sykehus, men samtidig artig å se hva folk bidrar med på sine felt. Mange er så engasjerte at de kommer innom sykehuset på fridagene sine for å gjøre forefallende arbeid, forteller Hansen.
Smitterestriksjoner. Sykehuset har innført en rekke restriksjoner for å hindre smittefaren. For eksempel er det ikke lov å arrangere møter med mer enn ti personer til stede, og alle må gå med munnbind både på jobb og i fritiden.
– Det har vært utfordrende å lede et sykehus og samtidig holde sosial avstand. Spesielt det
å sørge for at alle ansatte får informasjonen vi plikter å gi dem. Dette har vi løst ved å gi infor- masjonen til hver enkelt nasjon i stedet for å gjennomføre fellesmøter, forteller Hansen.
Forbudt å reise hjem. Helsepersonell i Afgha- nistan har utreiseforbud på grunn av koro-
FORSVARETInSnhOoldPfrEaRFoArsvTarIeVt EHOVEDKVARTER InnholdfraForsvaret 92 JUNI 2020
    90   91   92   93   94