Page 1 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 1

 Innspurten
Haakon Bruun-Hanssen ser tilbake på sju år som forsvarssjef.
SIDE 18
Konvertering
Majoren som kjemper for fortsatt å være offiser.
SIDE 40
   NR. 3 – 2020
Utløpte avtaler. Lovbrudd.
Innrømmer svikt. SIDE 24


   1   2   3   4   5